فرم تماس با ما

اطلاعات تماس با ما

52otAvTJ27

 

 

آدرس کارخانه : مشهد ، کیلومتر 30  جاده قوچان ،شهرک صنعتی ماشین سازی وفناوریهای برتر ، صنعت ۱۴ ، قطعه ۱۳۱

 

مدیریت : سید علی زنده دل